หน้าแรก ประวัติ บริการ ผลงานของเรา รอบรู้เรื่องแมลง ติดต่อเรา กระดานสนทนา
สาส์นจากผู้บริหาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น.เอ็กซ์ กำจัดแมลง มีความยินดีขอเสนอบริการกำจัดปลวก มด
แมลงสาบ ที่มีมาตรฐาน
<< อ่านต่อ >>
เที่ยวเมืองล้านนา
 

 

**...** ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของ cnxpest.com ขณะนี้ได้เปิดให้บริการท่านสมาชิกลูกค้าและผู้ที่เคยใช้บริการกับเรา หรือบุคคลทั่วไป และในเว็บไซต์นี้ได้บรรจุเรื่องราว ความรู้ต่างๆมากมาย ซึ่งจะสามารถหาความรู้จากเว็บไซต์นี้ได้ พร้อมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ และ ท่านใดมีข้อแนะนำติชม ก็สามารถส่งมาได้ที่ info@cnxpest.com ขอบคุณครับ **...**
 
       ด้วยประสบการณ์ทำงานที่สะสมมามากกว่า 10 ป นายศุภชัย เกษมพิทยาธร ได้ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี. เอ็น. เอ็กซ์. กำจัดแมลง ขึ้น เพื่อรับใช้บริการด้านกำจัดแมลง ที่ต้องการเน้นการบริการที่มีคุณภาพในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ยกระดับและภาพพจน์บริษัทกำจัดแมลงให้มีคุณภาพ ความซื่อสัตย์ และการบริการที่ต่อเนื่อง เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ก่อตั้งมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอ็น เอ็กซ์ กำจัดแมลง ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยดีตลอดมา    
 << อ่านต่อ >>

           ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น.เอ็กซ์ กำจัดแมลงใช้สารเคมีกำจัดปลวกและแมลงที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ใช้สำหรับกำจัดปลวกและแมลงโดยตรง สารเคมีกำจัดปลวกและแมลงควรให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านกำจัดแมลงโดยตรงเป็นผู้ใช้  เพราะ เป็นวัตถุอันตราย มีพิษ
ส่วนหนึ่งของลูกค้าของเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
           
          และด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของลูกค้า เรื่องสารเคมีกำจัดปลวกมีกลิ่นเหม็น ทางห้างจึงมีการใช้สารเคมีที่ไม่มีกลิ่นให้บริการลูกค้า แต่ประสิทธิภาพเหมือนเดิม
 
หน้าแรก ประวัต บริการ ผลงานของเรา รอบรู้เรื่องแมลง ติดต่อเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น.เอ็กซ์.กำจัดแมลง

300/524 หมู่10 หมู่บ้านเชียงใหม่แกรนด์วิลล์ ถ.เชียงใหม่-หางดง
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-805469 โทรสาร 053-805249
Email: cnxpest@hotmail.com