หน้าแรก ประวัติ บริการ ผลงานของเรา รอบรู้เรื่องแมลง ติดต่อเรา กระดานสนทนา
สาส์นจากผู้บริหาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น.เอ็กซ์
กำจัดแมลง มีความยินดีขอเสนอบริการ
กำจัดปลวก มด แมลงสาบ ที่มีมาตรฐาน
อ่านต่อ >>
**...** ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของ cnxpest.com ขณะนี้ได้เปิดให้บริการท่านสมาชิกลูกค้าและผู้ที่เคยใช้บริการกับเรา หรือบุคคลทั่วไป และในเว็บไซต์นี้ได้บรรจุเรื่องราว ความรู้ต่างๆมากมาย ซึ่งจะสามารถหาความรู้จากเว็บไซต์นี้ได้ พร้อมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ และ ท่านใดมีข้อแนะนำติชม ก็สามารถส่งมาได้ที่ info@cnxpest.com ขอบคุณครับ **...**
นายศุภชัย เกษมพิทยาธร
ผู้จัดการ
นางสาวอรวรรณ คุณนะลา
ธุรการ
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น.เอ็กซ์.กำจัดแมลง ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2542 โดยนายศุภชัย เกษมพิทยาธร ได้เป็นคนริเริ่ม หลังจากนั้นกิจการก็ได้เติบโตขึ้นเป็นลำดับ ปัจจุบัน อาคารสำนักงานได้ตั้งอยู่บนเลขที่ 300/524 หมู่ 10 หมู่บ้านชียงใหม่แกรนด์วิลล์ ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น.เอ็กซ์.กำจัดแมลงได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพ และนำเสนอการบริการที่ทันสมัยตลอดเวลา  
     ทางห้างฯ เน้น การบริการที่ต่อเนื่อง ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และผู้บริหารได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดแมลงจากกระทรวงสาธารณสุข
   พนักงานทุกคนผ่านการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดแมลง ของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย มีความรู้ มีระเบียบวินัย ซื่อตรง ไว้ใจได้ เน้นคุณภาพงานบริการเป็นหลัก    
   
ใบอนุญาตครอบครอง
วัตถุอันตราย
ทะเบียนการค้า  
การฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางใหม่ในการควบคุมยุงและแมลงอื่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุข (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 2014 การฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางใหม่ในการควบคุมยุงและแมลงอื่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุข (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 2015
อบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย
อบรม 2014
โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อบรม 2014
โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
    ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น.เอ็กซ์ กำจัดแมลง ได้มีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ไว้รับร้องเรียนเรื่องการบริการ เพื่อประโยชน์สูงสุด ซึ่งเราจะนำสิ่งที่ท่านเสนอแนะมาพัฒนา ให้ดียิ่งขึ้น ทางห้างฯเชื่อว่า จากใบรับรองต่างๆและจากลูกค้าอ้างอิง จะเป็นเครื่องประกันความมั่นใจ ในการใช้บริการ กับ ห้างฯ และเรายินดีที่จะอยู่เคียงคู่ท่านตลอดไป   
เที่ยวเมืองล้านนา
ส่วนหนึ่งของลูกค้าของเรา
สมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง
             
 
 
หน้าแรก ประวัต บริการ ผลงานของเรา รอบรู้เรื่องแมลง ติดต่อเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น.เอ็กซ์.กำจัดแมลง

300/524 หมู่10 หมู่บ้านเชียงใหม่แกรนด์วิลล์ ถ.เชียงใหม่-หางดง
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-805469 โทรสาร 053-805249
Email: cnxpest@hotmail.com